Kích hoạt đăng ký Avast Premium Security

Áp dụng cho Avast Premium Security cho Windows, Avast Premium Security cho Mac

Đối với WINDOWS PC

Avast Premium Security cho Windows là một sản phẩm trả phí yêu cầu đăng ký để sử dụng. Sau khi cài đặt Avast Premium Security, bạn có thể cần kích hoạt đăng ký của mình thủ công.

Phương pháp kích hoạt bạn chọn:

– Nhập mã kích hoạt

– Đăng nhập vào tài khoản Avast

Nhập mã kích hoạt

Để kích hoạt Avast Premium Security bằng cách sử dụng mã kích hoạt:

1. Tìm mã kích hoạt của bạn. Mã này được đính kèm trong email xác nhận đơn hàng của bạn. Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo bài viết sau:

Tìm mã kích hoạt Avast của bạn

2. Mở Avast Premium Security, sau đó đi đến ☰ Menu ▸ Nhập mã kích hoạt.

3. Nhập hoặc dán mã kích hoạt của bạn (bao gồm dấu gạch ngang) vào ô văn bản, sau đó nhấp vào Enter.

4. Nếu có nhiều sản phẩm được liên kết với mã kích hoạt của bạn, hãy đảm bảo chọn các sản phẩm mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Kích hoạt & cài đặt.

Các sản phẩm bạn đã chọn sẽ được cài đặt và kích hoạt tự động.

Đăng ký Avast Premium Security của bạn hiện đã được kích hoạt. Nếu việc kích hoạt không thành công, tham khảo phần “Cần trợ giúp thêm?” trong bài viết này.

Ngày hết hạn đăng ký của bạn hiển thị qua ☰ Menu ▸ Đăng ký của tôi hoặc trong tài khoản Avast của bạn. Bạn có thể kích hoạt đăng ký trên số lượng thiết bị bạn đã chỉ định khi mua hàng.

Đăng nhập vào tài khoản Avast

Làm theo hướng dẫn tương ứng dưới đây dựa trên trình duyệt web mặc định của máy tính của bạn:

Google Chrome:

  1. Mở Avast Premium Security, sau đó đi đến ☰ Menu ▸ Đăng nhập. Trình duyệt Google Chrome sẽ mở ra.

  2. Làm theo bước tương ứng dưới đây (tùy chọn A hoặc tùy chọn B) trong Google Chrome:

  – Tùy chọn A: Kiểm tra xem Tài khoản Avast được liệt kê có chứa đăng ký Avast Premium Security của bạn không, sau đó nhấp vào Yes, continue (Có, tiếp tục). Hoặc bạn có thể nhấp vào Sign in as someone else (Đăng nhập bằng tài khoản khác).

  – Tùy chọn B: Nhập thông tin đăng nhập cho Tài khoản Avast chứa đăng ký Avast Premium Security của bạn, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).

  * MẸO: Nếu bạn chưa có Tài khoản Avast, hãy nhấp vào Tạo tài khoản để kích hoạt Avast Premium Security bằng cách tạo Tài khoản Avast mới bằng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi mua.

  3. Thay vào đó, hãy nhấp vào Nhận khóa đăng nhập

  4. Nếu có nhiều sản phẩm được liên kết với Tài khoản Avast của bạn, hãy đảm bảo rằng các sản phẩm bạn muốn sử dụng đã được chọn, sau đó nhấp vào Kích hoạt & cài đặt.

  Các sản phẩm bạn đã chọn được cài đặt và kích hoạt tự động.

  Đăng ký Avast Premium Security của bạn hiện đang hoạt động. Nếu kích hoạt không thành công, hãy tham khảo phần Kích hoạt thông qua khóa đăng nhập bên dưới.

  Ngày hết hạn đăng ký của bạn xuất hiện trên ☰ Menu ▸ Đăng ký của tôi hoặc trong Tài khoản Avast của bạn. Bạn có thể kích hoạt đăng ký của mình trên số lượng thiết bị bạn đã chỉ định khi mua hàng.

  Đối với MAC

  Avast Premium Security cho Mac là sản phẩm trả phí yêu cầu đăng ký để sử dụng. Sau khi cài đặt Avast Premium Security, bạn có thể cần phải kích hoạt đăng ký của mình theo cách thủ công.

  Phương thức kích hoạt bạn đã chọn:

  – Nhập mã kích hoạt
  – Đăng nhập vào tài khoản Avast

  Nhập mã kích hoạt

  Để kích hoạt Avast Premium Security bằng mã kích hoạt:

  1. Xác định vị trí mã kích hoạt của bạn. Mã được bao gồm trong email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau:
  Định vị mã kích hoạt Avast của bạn

  2. Mở Avast Security, sau đó vào ☰ Menu ▸ Đăng ký của tôi

  3. Nhập hoặc dán mã kích hoạt của bạn (bao gồm cả dấu gạch nối) vào hộp văn bản, sau đó nhấp vào Kích hoạt.

  4. Nếu có nhiều sản phẩm được liên kết với mã kích hoạt của bạn, hãy nhấp vào Cài đặt bên cạnh mỗi sản phẩm bạn muốn cài đặt.

  Các sản phẩm bạn đã chọn được cài đặt và kích hoạt tự động.

  Đăng ký Avast Premium Security của bạn hiện đang hoạt động. Nếu kích hoạt không thành công, hãy tham khảo phần Vẫn cần trợ giúp? phần trong bài viết này.

  Ngày hết hạn đăng ký của bạn có trong ☰ Menu ▸ Đăng ký của tôi hoặc trong Tài khoản Avast của bạn. Bạn có thể kích hoạt đăng ký của mình trên số lượng thiết bị bạn đã chỉ định khi mua hàng.

  Đăng nhập vào tài khoản Avast
  Thực hiện theo các hướng dẫn có liên quan bên dưới tùy theo trình duyệt web mặc định của máy Mac:

  SAFARI:

  1. Mở Avast Security, sau đó vào ☰ Menu ▸ Đăng nhập. Safari sẽ mở.

  2. Thực hiện theo bước có liên quan bên dưới (tùy chọn A hoặc tùy chọn B) trong Safari:
  – Tùy chọn A: Kiểm tra xem Tài khoản Avast được liệt kê có phải là tài khoản có đăng ký Avast Premium Security của bạn hay không, sau đó nhấp vào Có, tiếp tục. Ngoài ra, hãy nhấp vào Đăng nhập với tư cách người khác hoặc Tạo tài khoản mới.

  – Tùy chọn B: Nhập thông tin đăng nhập cho Tài khoản Avast có đăng ký Avast Premium Security của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

  * MẸO:Nếu bạn chưa có Tài khoản Avast, hãy nhấp vào Tạo tài khoản để kích hoạt Avast Premium Security bằng cách tạo Tài khoản Avast mới bằng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi mua.

  3. Khi được Safari nhắc mở lại Avast Security, hãy nhấp vào Mở Avast Security.

  4. Nếu có nhiều sản phẩm được liên kết với Tài khoản Avast của bạn, hãy nhấp vào Cài đặt bên cạnh mỗi sản phẩm bạn muốn cài đặt.

  Các sản phẩm bạn đã chọn được cài đặt và kích hoạt tự động.

  Đăng ký Avast Premium Security của bạn hiện đang hoạt động. Nếu kích hoạt không thành công, hãy tham khảo phần Vẫn cần trợ giúp? phần bên dưới.

  Ngày hết hạn đăng ký của bạn xuất hiện qua ☰ Menu ▸ Đăng ký của tôi hoặc trong Tài khoản Avast của bạn. Bạn có thể kích hoạt đăng ký của mình trên số lượng thiết bị bạn đã chỉ định khi mua hàng.